Етаж Обект м2 Общи Всичко Тераса Мазе № Цена мазе Цена /м2/ Крайна цена без мазе Изложение Крайна цена с мазе Статус Детайли
-1 Склад 1 3,25 0,21 3,46 Ап.10 Продаден
-1 Склад 3 3,25 0,21 3,46 Ап.3 Продаден
-1 Склад 4 3,25 0,21 3,46 Ап.07 Продаден
-1 Склад 5 4,71 0,30 5,01 Ап.01 Продаден
-1 Склад 6 4,65 0,30 4,95 Ап.08 Продаден
-1 Склад 7 3,96 0,25 4,21 Ап.04 Продаден
-1 Склад 8 3,96 0,25 4,21 Ап.05 Продаден
-1 Склад 17 3,35 0,21 3,56 Ап.25 Продаден
-1 Склад 19 5,12 0,33 5,45 Ап.28 Продаден
-1 Склад 21 4,39 0,28 4,67 Ап.2 Продаден
-1 Склад 22 4,69 0,30 4,99 Ап.17 Продаден
-1 Склад 23 4,69 0,30 4,99 Ап.23 Продаден
-1 Склад 24 4,69 0,30 4,99 Ап.24 Продаден
-1 Склад 25 4,69 0,30 4,99 Ап.16 Продаден
-1 Склад 26 4,69 0,30 4,99 Ап.26 Продаден
-1 Склад 27 4,25 0,27 4,52 Ап.14 Продаден
-1 Склад 28 3,81 0,24 4,05 Ап.15 Продаден
-1 Склад 29 3,81 0,24 4,05 Ап.13 Продаден
-1 Склад 31 4,14 0,26 4,40 Ап.33 Продаден
-1 Склад 32 4,65 0,30 4,95 Ап.27 Продаден
-1 Склад 33 4,71 0,30 5,01 Ап.18 Продаден
1 Двоен Гараж 01 41,72 9,31 51,03 Продаден
1 Гараж-склад 02 22,07 4,93 27,00 Продаден
1 Гараж-склад 03 26,84 5,99 32,83 Продаден
1 Гараж-склад 06 26,01 5,81 31,82 Продаден
1 паркомясто 01 12,55 10000 Свободно
1 паркомясто 02 12,55 10000 Свободно
1 паркомясто 03 12,55 10000 Свободно
1 паркомясто 04 12,55 10000 Свободно
1 паркомясто 05 12,55 Продаденo
1 паркомясто 06 12,55 Продаденo
1 паркомясто 07 12,55 Продаденo
1 паркомясто 08 12,55 Продаденo
1 паркомясто 09 12,55 Продадено
1 паркомясто 11 13,55 10000 Свободно
1 паркомясто 12 12,55 Продадено
1 паркомясто 13 12,55 Продадено
1 паркомясто 14 12,55 Продадено
1 паркомясто 15 12,55 Продадено
1 паркомясто 16 12,55 Продадено
1 паркомясто 17 12,55 Продадено
1 паркомясто 18 12,55 Продадено
1 паркомясто 24 12,55 Продадено
1 паркомясто 25 12,55 Продаденo
1 паркомясто 26 12,55 Продаденo
1 паркомясто 27 12,55 Продаден
1 Ап. 01 58,68 11,66 70,34 44,39 Склад 5 запад Продаден
1 Ап. 02 38,06 7,87 45,93 28,13 Склад 21 запад Продаден
1 Ап. 03 40,6 8,40 49,00 44,03 Склад 03 юг/запад Продаден
1 Ап. 04 53,12 10,99 64,11 44,52 юг/запад Продаден
1 Ап. 05 53,12 10,99 64,11 42,08 Склад 8 юг Продаден
1 Ап. 07 37,64 7,79 45,43 23,77 Склад 4 юг/изток Продаден
2 Ап. 08 57,88 12,61 70,49 Склад 6 запад Продаден
2 Ап. 10 54,66 11,90 66,56 юг/запад Продаден
2 Ап. 09 81,82 17,82 99,64 юг/запад Продаден
2 Ап. 12 69,78 16,13 85,91 юг Продаден
2 Ап. 13 57,36 13,00 70,36 Склад 29 юг/изток Продаден
2 Ап. 14 53,6 12,15 65,75 Склад 27 изток Продаден
2 Ап. 15 32,28 7,32 39,60 Склад 28 север/изток Продаден
2 Ап. 16 50,94 11,55 62,49 Склад 25 север/изток Продаден
2 Ап. 17 51,46 11,66 63,12 Склад 22 север Продаден
3 Ап. 18 57,88 12,61 70,49 Склад 33 запад Продаден
3 Ап. 23 57,36 13,00 70,36 Склад 23 юг/изток Продаден
3 Ап. 24 53,56 12,14 65,70 Склад 24 изток Продаден
3 Ап. 25 32,2 7,30 39,50 Склад 16 север/изток Продаден
3 Ап. 26 50,94 11,55 62,49 Склад 26 север/изток Продаден
3 Ап. 27 51,46 11,66 63,12 Склад 32 север Продаден
4 Ап. 29 34,34 7,26 41,60 16,28 Склад 17 юг/запад Продаден
4 Ап. 30 57,22 12,09 69,31 25,61 север/изток продаден

За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310

или ни пишете на:
idea.building@gmail.com